Školská a rovesnícka mediácia - FB

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE: CĎV Univerzity Komenského v Bratislave

PRIPRAVUJEME PUBLIKÁCIU (vydavateľstvo Wolters Kluwer SR)

Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí - Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová

AKTUÁLNE

 • ZŠ Zbehy - Projekt Do školy s úsmevom - TU
 • Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností.. - TU
 • Práca so skupinovou dynamikou v 6. ročníkoch v ZŠ Park Angelinum Košice - TU
 • Školská mediácia - seminár - Asociácia mediačných centier Slovenska - TU
 • Rovesnícka mediácia - seminár - Asociácia mediačných centier Slovenska - TU.
 • Seminár v Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - Spišská Nová Ves - TU
 • 2. supervízne online stretnutie rovesníckych mediátorov v Cirkevnej spojenej škole v Snine - TU
 • Sebariadenie a manažérska etika - Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava - TU
 • Kurz Mediátor - Asociácia mediačných centier Slovenska Poprad - TU
 • Program školskej mediácie v ZŠ Zbehy - 1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov - TU
 • Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Bratislava - TU

 

Fotogaléria

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Video: Aj my máme čo povedať - rovesnícki mediátori Snina

Direktor - Školská mediácia

Kontakt

Dušana Bieleszová bieleszova@gmail.com