Publikácie

WOLTERS KLUWER SR: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/sebariadenie-a-manazerska-etika-v-skolskom-prostredi.p5268.html Ako reagujete na nepredvídané situácie v školskom prostredí? Ako nájsť v sebe pokoj, keď prežívame napäté situácie? Ako sa ovládať, keď nami lomcujú silné emócie? Ako si...
WOLTERS KLUWER SR:  https://www.wolterskluwer.sk/sk/skolska-a-rovesnicka-mediacia.p3552.html Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov na pracovisku sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti....
WOLTERS KLUWER SR: https://www.wolterskluwer.sk/sk/rovesnicka-mediacia-zmierovanie-prostrednictvom-rovesnickych-mediatorov.p1259.html Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje...
WOLTERS KLUWER: https://www.wolterskluwer.sk/sk/archiv/skolska-mediacia-riesenie-konfliktov-a-sporov-zmierovanim.p1030.html Predaj knihy je ukončený. Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných...

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Video: Aj my máme čo povedať - rovesnícki mediátori Snina

Odporúčame - Direktor - Školská mediácia (Wolters Kluwer SR)

Kontakt

Dušana Bieleszová bieleszova@gmail.com