ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava

25.05.2018 20:12
"Zistil som, že sila sa dá vyjadriť rôzne a najsilnejšia je sila priateľstva."  Rovesnícky mediátor ZŠ Alexandra Dubčeka Aj táto myšlienka zaznela na 2. supervíznom stretnutí s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. Témou stretnutia boli Možnosti pôsobenia rovesníckeho...
25.09.2017 22:14
Supervízne stretnutie po roku s tímom rovesníckych mediátorov v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sa nieslo v duchu rozhovorov a úvah, ako: konfliktným situáciám v triedach predchádzať, zmierňovať napätie v tíme, v kolektíve, byť aktívnym počúvajúcim spolužiaka v situácii, ktorá si...
05.09.2017 22:19
Veľkú časť minulého školského roka sme mali možnosť spoznávať tím rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. Ich prvé očakávania od rovesníckej mediácie boli takéto: naučíme sa riešiť konflikty, budeme mať menej konfliktov, budem vedieť lepšie riešiť problémy ja sám,...
10.09.2016 22:16
"Viac empatie, porozumieť druhým, spoznať nových ľudí a zaujímavý čas a iný pohľad na niektoré situácie a aj hry boli rovnako skvelé." rovesnícky mediátor  Výber rovesníckych mediátorov v triedach je pre úspech mediácie v prostredí triedy, školy veľmi dôležitý. V ZŠ Alexandra Dubčeka sa...
10.09.2016 08:54
"Viac empatie, porozumieť druhým, spoznať nových ľudí a zaujímavý čas a iný pohľad na niektoré situácie a aj hry boli rovnako skvelé." rovesnícky mediátor  Výber rovesníckych mediátorov v triedach je pre úspech mediácie v prostredí triedy, školy veľmi dôležitý. V ZŠ Alexandra Dubčeka sa...
17.04.2016 09:07
3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave nieslo v sebe znaky spontánnosti, spolupráce, pohotovosti. Rovesnícki mediátori od 4. ročníka po 8. ročník sa už poznali a aktívne spolupraovali. Pri vytváraní diskusných skupín mali voľnú ruku a prirodzeným spôsobom volili...
10.04.2016 09:17
Druhé stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave bolo zamerané na tréning skupinového rozhodovania, proces vytvárania dohôd. Rovesnícki mediátori hľadali pragmatické riešenia, pracovali s rozvíjaním vlastnej predstavivosti, využívali empatiu, snažili sa tvoriť predpoklady....
04.03.2016 17:00
"Naučíme sa riešiť konflikty. Budeme mať menej konfliktov. Budem vedieť lepšie riešiť problémy ja sám. Očakávam spoluprácu. Chcem lepšie zapadnúť do priemernej spoločnosti. Chcem zlepšiť komunikačné schopnosti, vcítiť sa do situácie človeka, ktorý má problémy. Chcem byť milý, mať viac kamarátov....
06.12.2015 17:13
Radosť, šťastie, inteligentnosť, dobro, sranda, smiech, nešťastie, karma, smútok, pochybovanie, zlomyseľnosť, hnev, tvrdohlavosť, hlúposť, nervozita, ľútosť, dravosť, naštvanosť, agresivita, prchkosť, zloba, nedobro, blbosť, zúfalosť, možné, nemožné, hnusné, žiaľ, hanblivosť, nahnevanosť,...
22.11.2015 17:11
Každý z nás je iný. Inak prežívame radosť, inak prežívame úspech, neúspech, inak reagujeme na konflikt, inak dokážeme pracovať s emóciami. Sme rozdielni. Reagujeme rozdielne aj na počuté informácie, a to aj napriek tomu, že ich počujeme všetci rovnako. O rôznorodosti, pozitívnych a negatívnych...

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Video: Aj my máme čo povedať - rovesnícki mediátori Snina

Odporúčame - Direktor - Školská mediácia (Wolters Kluwer SR)

Kontakt

Dušana Bieleszová bieleszova@gmail.com