ZŠ Park Angelinum

02.12.2021 23:36
9 rokov spolupráce so ZŠ Park Angelinum v Košiciach malo svoje pokračovanie aj napriek pandémii. Tentokrát sa vzdelávali pedagogickí a odborní zamestnanci školy tak, ako nám to podmienky dovoľovali - dištančne.  Vzdelávania takmer 60 pedaogov a odborníkov bolo zamerané na sebapoznanie. Kládli...
01.07.2021 18:56
Tréning mediačných zručností žiakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach je už skoro 10 ročnou tradíciou. Medzi žiakmi 6. ročníkov sme nechýbali ani tento rok. V tíme mediátorky (Dušana Bieleszová a Ivana Gerdová), koordinátorky školskej mediácie (Henriety Herczegovej), rovesníckych mediátoriek a...
20.12.2019 22:20
Už tradične lektorskú činnosť v kalendárnom roku ukončujem v šiestackych triedach v Základnej škole na Park Angelinum v Košiciach. So školou, s ktorou som program školskej a rovesníckej mediácie rozbiehala, spolupracujem od novembra 2012. V decembri sa lúčim sa s rovesníckymi mediátormi, ktorí...
27.12.2018 15:50
  Katka a Bianka, rovesnícke mediátorky, 8. ročník: "Pracovali sme so žiakmi 6. ročníka, pri ktorých sme si aj my, mediátori, uvedomili, aké dôležité je zastať sa slabších, vypočuť si názor každého a nerobiť urýchlene závery. So šiestakmi sme pracovali v dvoch, neskôr v troch skupinách, ktoré...
23.12.2017 13:23
V ZŠ Park Angelinum v Košiciach funguje program rovesníckej mediácie od roku 2012. Je súčasťou ich širšieho programu Dúha, ktorý je zameraný na prevenciu rizikových prejavov správania a rozvoja životných zručností u žiakov 2. stupňa. Program je prispôsobený špecifickým potrebám jednotlivých...
04.07.2017 21:06
Zatiaľ čo žiaci ZŠ Park Angelinum v Košiciach si užívali prvý prázdninový deň, ich pedagógovia v príjmenej atmosfére v škole zreflektovali kľúčové momenty ich pedagogickej praxe uplynulého školského roka. Pôvodne plánovaná prednáška k téme školskej mediácie vychádzajúca z predstavy, že pedagógovia...
15.01.2017 21:10
"Dnešné školenie sa mi páčilo. Mali sme zaujímavé aktivity a boli sme dobrá skupina. Každý mohol vyjadriť svoj názor, veľa sme sa nasmiali a vytvorili sme si príjemnú atmosféru.", starší rovesnícki mediátor   "Vytvorili sme si príjemnú atmosféru", napísal jeden z rovesníckych...
14.01.2017 21:13
V ZŠ Park Angelinum v Košiciach, v prvej škole, ktorá sa stala pilotnou školou pre program rovesníckej mediácie v roku 2012, sme sa v rámci projektu školského roka 2016/2017, ktorý je zameraný na prevenciu šikanovania, budovanie pozitívnych životných zručností a školskú mediáciu, venovali...
18.05.2016 19:55
Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Park Angelinum v Košiciach bolo opäť príjemne stráveným časom.    Cestou zážitkových hier sme sa učili chápať význam aktívneho počúvania, vnímať pozorne konkrétny zvuk v priestore. Definovali sme pravidlá aktívneho...
17.11.2015 20:21
Vzájomná inšpirácia v téme školskej a rovesníckej mediácie môže byť východiskom pre udržanie motivácie riaditeľov škôl pracovať na kvalite medziľudských vzťahov aj touto formou. Tak ako v prípade Základnej školy Park Angelinum v Košiciach, kto ré nedávno privítalo vo svojich priestoroch...
1 | 2 >>

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Video: Aj my máme čo povedať - rovesnícki mediátori Snina

Odporúčame - Direktor - Školská mediácia (Wolters Kluwer SR)

Kontakt

Dušana Bieleszová bieleszova@gmail.com