ZŠ Ružomberok (Sládkovičova)

06.02.2020 22:38
Cieľom stretnutia v ZŠ Sládkovičova Ružomberok bolo vzájomne sa spoznať, dohodnúť si pravidlá, naštartovať proces dôsledného pozorovania a trénovať kľúčové pravidlo – aktívne počúvanie. Závery tímu Dobrý tím: počúvať sa, spolupracovať, rešpekt, pomáhať si, rozmýšľať, podporovať sa, vyjadriť...
31.10.2019 19:05
1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia. Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy,...

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Video: Aj my máme čo povedať - rovesnícki mediátori Snina

Odporúčame - Direktor - Školská mediácia (Wolters Kluwer SR)

Kontakt

Dušana Bieleszová bieleszova@gmail.com