ZŠ s MŠ Podolinec

03.12.2021 00:26
Záverečné stretnutie so zamestnancami ZŠ Podolinec v rámci projektu "Cieleným rozvojom gramotnosti k lepším vzdelávacím výsledkom" malo podobu dištančného vzdelávania. Na stretnutí sme hovorili o stresových situáciách, ktoré nám znepríjemňujú život. Opísali sme pandémiu a bariéry v školskom...
01.02.2020 22:55
  3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na komunikáciu v konflikte. Na základe pozorovania z minulých stretnutí sme zvolili ako kľúčové témy tréningových aktivít - pozorovanie, aktívne počúvanie, komunikáciu a diskusiu.  Pri tréningu pozorovania sme sa...
01.12.2019 11:30
  2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na kľúčové vlastnosti rovesníckeho mediátora a dôležité zásady, ktoré rovesnícki mediátori zvládnu dodržiavať v prostredí triedy. Klúčové pre žiaka je, aby sa stal dobrým pozorovateľom, všímal si aj drobné detaily, ktoré...
09.10.2019 15:58
1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Základnej školy s materskou školou v Podolinci bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa a vytvorenie pravidiel, ktoré sú pre fungovanie akéhokoľvek tímu dôležité. Zoznamovanie sa prebiehalo hravou formou, čo nám umožnilo uvoľniť počiatočné napätie z...
02.09.2019 17:46
Základná škola s materskou školou v Podolinci pod vedením Silvii Oleníkovej sa v školskom roku 2019/2020 rozhodla zaviesť program rovesníckej mediacie do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Reflektuje tak odporúčania Štátnej školskej inšpekcie zverejnené v Správe o stave a úrovni...

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Video: Aj my máme čo povedať - rovesnícki mediátori Snina

Odporúčame - Direktor - Školská mediácia (Wolters Kluwer SR)

Kontakt

Dušana Bieleszová bieleszova@gmail.com